บริษัท นิติโชติ บิซิเนส แอนด์ ลอว์ จำกัด ขอเสนอบริการการติดตามเร่งรัดหนี้สิน, ฟ้องคดี, สืบทรัพย์บังคับคดี เพื่อให้ท่านเป็นข้อมูลพิจารณาโดยบริษัทมีทีมงานที่มีความสามารถดำเนินการแก้ไขหนี้ให้กับสถาบัน และองค์กรของท่านได้ด้วยความรวดเร็ว รอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และภาพพจน์ของสถาบันฯ ท่านเป็นหลัก ปัจจุบันบริษัทมีการพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆ ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เช่น

1.ระบบโปรแกรมการจัดเก็บหนี้มีคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการใช้งาน
2.ระบบหูฟังและโปรแกรมการบันทึกเสียงการสนทนาของพนักงานกับลูกค้าเพื่อใช้ในการแก้ไขปรับปรุงการเจรจาของพนักงานตลอดเวลา
3.ระบบป้องกันสำรองข้อมูลมีการ Backupข้อมูลอัตโนมัติตลอดการใช้งานทุกวัน
4.ระบบ Assign รายงานผลการจัดเก็บเพื่อส่งให้ท่านดูผลการจัดเก็บได้ทุกวัน

บริษัท นิติโชติ บิซิเนส แอนด์ ลอว์ จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งบริษัทเมื่อ 20 กันยายน 2547 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105547128260 โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านเร่งรัดหนี้สินมากกว่า 15 ปี ภายใต้วัตถุประสงค์หลักคือการบริการที่ดีเลิศในด้านการติดตามหนี้ให้กับลูกค้าในองค์กรต่างๆ และกลุ่มธุรกิจ สินเชื่อบัตรเครดิต การสื่อสาร สินเชื่อเช่าซื้อสินค้า, สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์, การประกันภัย, สินเชื่อเพื่อการบริการ และสินเชื่อรายย่อยอื่นๆ นอกจากนี้บริษัทยังให้บริการดำเนินคดี รวมถึงงานสืบทรัพย์บังคับคดีด้วย
 
ปณิธานของบริษัทฯ
“ซื่อสัตย์ สุจริต โดยสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องติดตามหนี้สินกลับคืนสู่สถาบันและองค์กรต่างๆ อย่างเป็นธรรม และมีจรรยาบรรณมีมาตรฐาน คำนึงถึงภาพพจน์ของธุรกิจของผู้ว่าจ้างเป็นสำคัญตลอดเวลา”
 
เป้าหมาย
เพื่อเป็นองค์กรอันดับหนึ่งในธุรกิจที่ให้บริการ
เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด จากการให้บริการของบริษัท
รักษาคำมั่นสัญญาอย่างดีเลิศ
ให้เกียรติและเคารพลูกค้าทุกท่าน
ทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและพอใจสูงสุด
สร้างความมั่นคงในอนาคตให้กับบริษัทและพนักงานทุกคนของบริษัท
 
  Copyright by NITICHOTE BUSINESS AND LAW CO., LTD. All Right reserved.
 
  บริษัท นิติโชติ บิซิเนส แอนด์ ลอว์ จำกัด
1/243 ซอยรามคำแหง 184 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
โทรศัพท์. 0-2916-7034, 086-3761293Fax. 0-2916-3864
อีเมล :