บริการดำเนินคดี
บริการสืบทรัพย์บังคับคดี
บริการติดตามเร่งรัดหนี้สิน
 
ติดตามหนี้ให้กับลูกค้าในองค์กรต่างๆ
สินเชื่อบัตรเครดิต
สินเชื่อเช่าซื้อสินค้า
สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
การประกันภัย
สินเชื่อเพื่อการบริการ
สินเชื่อรายย่อยอื่นๆ
   
 
บริษัท นิติโชติ บิซิเนส แอนด์ ลอว์ จำกัด
ขอเสนอบริการการติดตามเร่งรัดหนี้สิน, ฟ้องคดี, สืบทรัพย์บังคับคดี เพื่อให้ท่านเป็นข้อมูลพิจารณา โดยบริษัทมีทีมงานที่มีความสามารถดำเนินการแก้ไขหนี้ให้กับสถาบันและ องค์กรของท่านได้ด้วยความรวดเร็ว รอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และ ภาพพจน์ของสถาบันฯ ท่านเป็นหลัก ปัจจุบันบริษัทมีการพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆ ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

บริษัท นิติโชติ บิซิเนส แอนด์ ลอว์ จำกัด มีมาตรฐานการจัดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กับพนักงานอย่างเป็นระบบ โดยบริษัทจะนำข้อมูลที่ได้รับจากผู้ว่าจ้างโหลดลงระบบและ ระบบจะพิมพ์หนังสือทวงถามให้กับลูกหนี้ ภายในไม่เกิน 24ชม. หลังจากได้รับข้อมูลจากลูกค้า...
งานด้านสื่อสาร
บริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
งานด้านบัตรเครดิต และสินเชื่อบุคคล
บริษัท อีซี่บาย จำกัด(มหาชน)
งานด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และสินเชื่ออื่นๆ
บริษัท เงินทุนเอกธนกิจ จำกัด
(งานประมูลจากกรมบังคับคดี)
 
  Copyright by NITICHOTE BUSINESS AND LAW CO., LTD. All Right reserved.
 
  บริษัท นิติโชติ บิซิเนส แอนด์ ลอว์ จำกัด
1/243 ซอยรามคำแหง 184 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
โทรศัพท์. 0-2916-7034, 086-3761293Fax. 0-2916-3864
อีเมล :