บริษัท นิติโชติ บิซิเนส แอนด์ ลอว์ จำกัด มีมาตรฐานการจัดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กับพนักงานอย่างเป็นระบบ โดยบริษัทจะนำข้อมูลที่ได้รับจากผู้ว่าจ้างโหลดลงระบบและระบบจะพิมพ์หนังสือทวงถามให้กับลูกหนี้ ภายในไม่เกิน 24 ชม. หลังจากได้รับข้อมูลจากลูกค้าและ ทางผู้จัดการทีมจะส่งงาน (Assign) ให้พนักงานเพื่อติดตามทวงถามหนี้โดยกำหนดเงื่อนไขให้ระบบ จัดส่งงานให้พนักงานโดยอัตโนมัติ ส่วนกลุ่มลูกค้าที่ไม่มีข้อมูลในการติดต่อได้จะถูกส่งให้ทีมสืบค้นข้อมูลก่อนและ หลังจากสืบค้นได้ข้อมูลแล้วระบบจะส่งกลับให้กับพนักงานอีกครั้งเพื่อติดตามหนี้ต่อไป

ตัวอย่างโปรแกรมโหลด
 
อัตราการให้บริการ
สำหรับการให้บริการติดตามหนี้สิน บริษัทจะไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการใดๆจากลูกค้าทั้งสิ้นหากยังไม่มีการชำระหนี้จากลูกหนี้และ อัตราการให้บริการนั้นจะขึ้นอยู่กับประเภทและอายุหนี้ของลูกค้าหรือขึ้นอยู่กับการตกลงกับผู้ว่าจ้างหรือนโยบายของผู้ว่าจ้างกำหนด หรือหากท่านต้องการให้ทางบริษัท เสนออัตราค่าบริการอย่างละเอียดในทุกบริการ บริษัทขอความกรุณาท่านแจ้งความประสงค์มายังบริษัทอีกครั้งจะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง
 
 
  Copyright by NITICHOTE BUSINESS AND LAW CO., LTD. All Right reserved.
 
  บริษัท นิติโชติ บิซิเนส แอนด์ ลอว์ จำกัด
1/243 ซอยรามคำแหง 184 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
โทรศัพท์. 0-2916-7034, 086-3761293Fax. 0-2916-3864
อีเมล :